Information om "Nya momsfrågan"

Den 15 februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande med innebörden att Skatteverket numera anser att alla samfällighetsföreningar ska momsregistrera sig och ta ut moms på föreningens avgifter från medlemmarna. Detta skulle innebära en stor förändring för ekonomihanteringen i föreningarna med ökad administration och få fördelar.

En momsregistrerad förening får dra av ingående moms som betalas på inköp av varor och tjänster som föreningen gjort och endast det överskjutande nettot i momsdeklarationen behöver betalas till Skatteverket.

Eftersom momshantering och redovisning komplicerar det ekonomiska hanteringen i föreningen och eftersom det starkt kan ifrågasättas om denna nyordning ens är till nytta för staten i form av högre skatteintäkter har REV tagit initiativ till att träffa Skatteverkets företrädare för att ställa ett antal frågor. REV har också anlitat momsexperter på Grant Thornton för att få hjälp att belysa alla aspekter och konsekvenser av momshantering i en samfällighetsförening.

REV kommer att fortsätta bevaka frågan och hoppas att sista ordet ännu inte är sagt.

Logga in på Medlemssidorna och läs mer