REV:s Vägdag 18 mars 2023

Lördag 18 mars 2023 är det dags för REV:s Vägdag på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping. Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter för alla som sitter i en styrelse för en vägförening. Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Vägdagen innehåller det mesta en enskild väghållare kan behöva. Ett omfattande program med olika sessioner med föredrag kompletteras med specialinbjudna företag som i utställningsdelen erbjuder sina produkter och tjänster.

Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar.

Gratis för medlemmar!

Läs allt om Vägdagen

Anmäl dig