Plankorsningens dag

Den 9 juni uppmärksammar Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen den internationella plankorsningsdagen. Längs enskilda vägar finns många plankorsningar (järnvägskorsningar), de flesta obevakade. Var alltid extra uppmärksam där väg och järnväg möts, dygnet runt och alla 365 dagarna på året.

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Problemet är störst för gående inom tätort, och för fordon i oskyddade plankorsningar utanför tätort där plankorsningar saknar aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler.

Stoppsträckan för ett tåg kan vara flera kilometer. På tre sekunder färdas det 200 meter, om hastigheten är 200 kilometer i timmen. Lokföraren har inte en chans att stanna. Att som vägtrafikant vara uppmärksam och försiktig när man passerar en plankorsning är därför centralt för att förhindra olyckor. Respektera ljud- och ljussignaler, bommar och skyltar.