Fråga till infrastrukturministern

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Mikael Larsson (C) har ställt en fråga angående statliga bidrag till enskilda vägar.

Frågan lyder:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att det finns ett välfungerande statligt stöd till den enskilda väghållningen som kan tillhandahålla både tillräckliga ekonomiska resurser och de personella resurser som krävs för att möjliggöra en effektiv användning av de statliga anslagen?

Frågan belyser problem som REV noterat med att Trafikverkets utredare inte längre har resurser att bistå de enskilda väghållarna med tips och råd gällande vägskötsel.

Skriftligt svar kommer att lämnas av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Läs frågedokumentet med bakgrund från Riksdagen