Bli medlem

Riksförbundet Enskilda Vägar är till för de som sköter enskilda vägar. Våra medlemmar är olika typer av föreningar som alla har gemensamt att det sköter enskilda vägar som nyttjas av föreningens medlemmar.

Vilka kan bli medlemmar i REV?

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett väghållaransvar kan bli medlemmar hos oss. Föreningen behöver inte vara lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell.

Även gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägarföreningar och liknande sammanslutningar kan bli medlemmar om de har hand om en enskild väg. Väghållningen måste vara reglerad på ett formellt sätt.

Du kan dock inte bli medlem som enskild fastighetsägare där det finns fler boende längs vägen.

Vad ingår i medlemskapet?

  • Försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm - läs mer om försäkringspaketet
  • Rådgivning via mejl och telefon
  • Den digitala handboken Vägopedia - i den finns allt som har med enskilda vägar att göra: Informationstexter, frågor & svar, filmer, bilder, mallar och externa länkar.
  • Medlemstidningen REV Bulletinen 4 nr/år
    (en prenumeration ingår - extra prenumerationer 80 kr/prenumeration)
  • Nyhetsbrevvia mejl

REV fungerar som en remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar när så behövs.

Ansök här