Priser

Medlemskapet i REV kostar enligt följande.

900 kronor / år i fast avgift
65 kronor / påbörjad km väg (upp till 40 km väg, därutöver 35 kr / km)

Exempel:

En förening som förvaltar 2,5 km lång väg betalar i medlemsavgift per år
900 + 65 x 3 = 1095: -

Som nyblivna medlemmar betalar ni endast för den tid ni faktiskt är medlemmar.
Exempelvis, blir ni medlemmar 1 augusti blir avgiften 5/12 (fem månader medlemskap) = 456 kronor för första året enligt samma exempel som ovan.

REV är en ideell organisation utan eget vinstintresse.
Försäkringen ingår i medlemspriset.