Välkommen till Riksförbundet Enskilda Vägar Den professionella och självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare

Välkommen till revriks.se & Vägopedia

Hemsidan har sedan länge varit REVs starkaste ansikte utåt, och den mest använda vägen in till riksförbundet för både nya och gamla medlemsföreningar.

På hemsidan kan alla inloggade medlemmar använda vår nya handbok Vägopedia och publikt finns fakta om enskilda vägar, kontaktuppgifter till förbundet och en beskrivning av REVs verksamhet.

Sök information i Vägopedia

Det är också på hemsidan ni anmäler er till kurser, förbundsstämma samt hittar kontaktvägar till exempelvis Trafikverket och försäkringsbolag.

 

Läs mer om hemsidan