Kontakt

Rådgivningen vänder sig endast till dig som sitter i styrelsen i en vägförening som är medlem i REV.

Vänligen ha ert medlemsnummer tillgängligt vid all kontakt med REV. Medlemsnumret hittar du på din faktura eller på baksidan av medlemstidningen REV Bulletinen.

Telefonväxelns öppettider är 9-12 samt 13-15 varje vardag utom torsdagar då telefontiden är endast under förmiddagen.

Telefon 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57 STOCKHOLM