Kansliet

Anders Lundell

Kanslichef
Telefon 08-20 27 50
anders.lundell@revriks.se
Rådgivningsfrågor skickas till kansliet@revriks.se

Eva Ahlström

Ekonomi / Administratör
Telefon 08-20 27 50
kansliet@revriks.se

Carina Pörn

Administratör
Telefon 08-20 27 50
kansliet@revriks.se

Ankie Segerljung

Kurssamordnare / Administratör
Telefon 08-20 27 50
kansliet@revriks.se

Bengt Johansson

Väg- & trafikingenjör
Telefon 08-20 27 50 (mån-tors)
kansliet@revriks.se

Sandra Naenfeldt

Lantmätare
Telefon 08-20 27 50
kansliet@revriks.se

Therese Svedberg

Lantmätare
Telefon 08-20 27 50
kansliet@revriks.se