Regionansvariga

REVs regionansvariga ska främsta agera för att våra medlemmars behov och intressen ska tas till vara lokalt.

Förbundet arbetar hela tiden efter att de flesta medlemsnyttan och en viktig del av det arbetet är en lokal förankring. Närmare kontaktytor, både med våra medlemsföreningar men också med berörda myndigheter, andra organisationer och aktörer. De fångar upp regionala frågor och tar dem vidare.

Regionansvarig Norr   Johan Granlund  070-337 53 88
Regionansvarig Väst   Christer Ångström  070-839 09 26
Regionansvarig Öst   Maria Sigfridsdotter  070-913 48 21
Regionansvarig Syd   Malin Ohlsson  073-712 68 44

Många av våra medlemsföreningar uppskattar den mer lokala förankringen i den rådgivning som våra Regionansvariga kan ge. Sedan skapar dessa kontakter mer samarbeten och kontakter mellan vägföreningar lokalt, som ofta har samma frågeställningar.

Regionindelning

Indelningen följer länsgränser enligt kartan nedan.