Ansök här

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett väghållaransvar kan bli medlemmar hos oss. Föreningen behöver inte vara lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell.

Även gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägarföreningar och liknande sammanslutningar kan bli medlemmar om de har hand om en enskild väg.

Du kan dock inte bli medlem som enskild fastighetsägare där det finns fler boende längs vägen.

Fält markerade med * är obligatoriska

  • 1
  • 2
  • 3

Föreningsinformation

Organisationsnummer är inte obligatoriskt.