Ansök här

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett väghållaransvar kan bli medlemmar hos oss. Föreningen behöver inte vara lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell.

Även gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägarföreningar och liknande sammanslutningar kan bli medlemmar om de har hand om en enskild väg.
Du kan dock inte bli medlem som enskild fastighetsägare där det finns fler boende längs vägen.

Vad ingår i medlemskapet?

 • Försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm
 • Rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik
 • Svar på krångliga styrelsefrågor rörande ert dagliga arbete som väghållare
 • Medlemstidningen REV Bulletinen 4 nr/år
  (1 prenumeration ingår - extra prenumerationer 80 kr/prenumeration)
 • Månadsbrev som mejlas ut varje månad 
 • Information och avtalsmallar via hemsidan

REV fungerar som en remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar när så behövs.

Fält markerade med * är obligatoriska

 • 1
 • 2
 • 3

Föreningsinformation