Styrelsen i föreningen - juridiskt ansvar

Många enskilda väghållare tänker inte alltid på det juridiska ansvaret man har gentemot sina medlemmar. Som ledamot i en vägförening kan man stöta på många allvarliga problem.

Hur agerar styrelsen i till exempel de här situationerna:

  • En olycka sker på er väg och ni står som ytterst ansvariga?
  • Medlemmar struntar i att betala vägavgiften?
  • Någon i styrelsen stjäl pengar från föreningens kassa?
  • En medlem i föreningen stämmer föreningen eller någon i styrelsen?
  • Det är oklart hur ett förrättningsbeslut ska tolkas?
  • Ni upptäcker att deltagande fastighets andelstal inte stämmer mot nyttjandet?
  • Ett beslut om grusvägsunderhåll, avvattningsproblem, röjning och investeringar ska fattas?

Det här är några av de problem REV dagligen hjälper sina medlemmar att lösa, och har gjort det ända sedan 1949.

Rådgivande specialister

Till er tjänst finns våra rådgivare som är specialister inom juridiska, väg- och lantmäterifrågor med fokus på enskilda väghållare.

Förutom tillgång till fri rådgivning täcks våra medlemmar även av REVs förmånliga och skräddarsydda försäkring. Den skyddar mot de flesta oförutsedda händelser som en vägförening kan drabbas av. Som medlem i REV har ni den trygghet och stöd som behövs för att driva en framgångsrik samfällighet (vägförening, vägsamfällighet).