Nu lanseras Vägopedia

Nu lanseras Vägopedia, som är den nya online-baserade versionen av vår klassiska handbok EVA-REV.

I Vägopedia finns allt som har med enskilda vägar att göra. Här finns informationstexter, frågor & svar, filmer, bilder, mallar och externa länkar i ett stort antal ämnen som rör enskilda vägar. Vägopedia är tillgängligt för alla våra medlemmar.

Vi hoppas att ni kommer att ha stor nytta av Vägopedia - Välkomna!

Läs mer om hur Vägopedia fungerar