Remissvar om avståndsbaserad vägskatt

REV har lämnat ett remissvar om avståndsbaserad vägskatt för tunga fordon, sammanställt av Johan Granlund i REVs styrelse.

REV delar utredningens bedömning att den avståndsbaserade skatten bör anpassas utifrån fordonsegenskaper. REV anser därför att den nya avståndsbaserade vägskatten bör utformas så att den ger påtaglig rabatt till fordon som utrustats med system för reglering till optimalt däcktryck under körning, vilket ger mer hållbara transporter anpassat för vägar med sämre bärighet.

För REVs medlemsföreningar är det viktigt att sådan här förändring för godstransporter inte sker på bekostnad av oskyddade trafikanters säkerhet, liksom att den inte ökar vägslitaget eller på annat sätt belastar våra medlemsföreningars ekonomi.

Läs hela remissvaret