REV träffar Trafikverkets nya generaldirektör

Den 18 maj träffade REVs ordförande Uno Jakobsson tillsammans med regionansvarige Väst, Christer Ångström, Trafikverkets nye generaldirektör, Roberto Maiorana och avdelningschefen Carin Ahnlund. - Det var ett givande möte berättar Uno Jakobsson efteråt. Roberto Maiorana lyssnade mycket intresserad på det vi hade att framföra.

Förutom att tala om REV och den enskilda väghållningens villkor fanns också tillfälle att tala om det allt sämre fungerande stödet till det statsbidragsberättigade vägnätet.
- REV efterlyser en ny inriktning på TRVs verksamhet för den enskilda väghållningen säger Uno Jakobsson och fortsätter: Förbundet ser ett stort behov av flera anställda utredare, som på ett bättre sätt skulle kunna möta den stora efterfrågan på rådgivning och dialog om rätt insatser för vägarna.
- Vi tror att större personella insatser från TRV skulle leda till en bättre och mer effektiv användning av de statliga anslagen, till exempel bidraget särskild drift kommer mer till sin rätt när både TRVs personal får en rimlig chans att ha uppdaterad kunskap om vad de enskilda vägarna i ett område har för behov och om de enskilda väghållarna själva kan få kloka råd och stöd i sin verksamhet.