Snart enklare för samfällighetsföreningar att ändra andelstalen

I dag har regeringen meddelat att den överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag om att samfällighetsföreningar själva ska få ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar.

Förslaget bygger i grunden på den "Finlandsmodell" för förenkling av reglerna för ändring av andelstal som REV arbetet med de senaste åren. Det är mycket glädjande att det kommit så långt att regeringen nu lägger fram detta för beslut i riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

REV kommer att under våren ta fram en handledning för i vilka situationer den nya lagparagrafen kan tillämpas.

Läs riksdagens pressmeddelande