Corona - Stämmolagen har återinförts

Den tillfälliga lagen för att underlätta genomförandet av stämmor med hjälp av fullmakter har återinförts från och med 2022-03-01.

Riksdagen beslutade 2022-02-23 att återinföra den tillfälliga lagen om stämmor under perioden 2022-03-01 till 2022-12-31.

Innehållet i lagen är för samfällighetsföreningar detsamma som tidigare, vilket (enligt 11 §) innebär att styrelsen kan besluta om att vid en stämma tillåta mer än en fullmakt per närvarande person. Styrelsens beslut gäller för en stämma i taget.

Läs lagtexten (börjar på sida 10, och 11 § finns i slutet av sida 12)

Utdrag ur lagen:

"11 §  Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem."

Resten av lagen gället inte för samfällighetsföreningar.

Även om det inte finns några Corona-restriktioner för närvarande bör styrelsen i sin planering för en stämma ta hänsyn till att smittspridning fortfarande pågår.

Ladda ner mallen för fullmakt med viljeyttring
Frågor & Svar - stämma i Corona-tider
Läs den tidigare Corona-informationen