REV hos Trafikverket

Idag var REV:s ledningsgrupp hos Trafikverket och diskuterade behov av förbättrat statligt stöd till enskilda vägar.

Från Trafikverket deltog generaldirektören Roberto Maiorana och avdelningschefen Carin Ahnlund. REV representerades av ordförande Uno Jakobsson och de bägge vice ordförandena Christer Ångström och Mikael Näslund.

- Det var ett konstruktivt och fruktbart möte kommenterar Uno Jakobsson, bland annat hade vi möjlighet att ingående tala om den senaste tidens skyfallsskador och vilket stöd Trafikverket har till de enskilda väghållare som drabbats.

Från vänster i bild: Mikael Näslund, Carin Ahnlund, Christer Ångström, Roberto Maiorana, Uno Jakobsson.