Remissvar om vägfordons mått och vikt

REV har lämnat remissvar på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv om tunga vägfordons mått och vikt. REV avstyrker att högsta tillåtna last på drivaxlar ökas.

REV tillstyrker att reglerna för vägfordons mått och vikt ändras, så att klimatsmarta längre och tyngre lastbilsekipage med högre kapacitet främjas. Detta förutsatt att reformerna inte medför ökat vägslitage, samt att de kan förväntas leda till färre svåra trafikolyckor per ton gods.

REV avstyrker att högsta tillåtna last på drivaxlar ökas. Detta eftersom ökad axellast medför mycket kraftig ökning av vägslitage.

Tag del av remissvaret i sin helhet