300 deltagare på Vägdagen!

Närmare 300 personer deltog på Vägdagen 18 mars i Jönköping, ett rekord för REV!

De 300 deltagarna representerade över 150 medlemsföreningar och på kartan här intill finns alla markerade. Fullt naturligt ligger merparten av de deltagande föreningarna i södra Sverige men som synes fanns också en del långväga deltagare.

Stort tack till alla som deltog!

Tag del av live-sändningar från Vägdagen via Youtube:

Inledningen med politiker

Panelen med experter

Förbundsstämman