Remissvar till Värmdö kommun

REV har lämnat ett generellt svar angående Värmdö kommuns föreslagna egna regelverk för vägar gällande avloppstömning och hämtning av sopor.

REV tycker, liksom våra medlemmar, att kommunen resonerar fel - de vill att vägarna skall anpassas efter entreprenörernas lastbilar istället för tvärtom.

Kommunen bör ålägga de entreprenörer som vill lämna anbud för utförande av avfallshämtning och/eller slamtömning att innan anbud avges inventera de aktuella vägarna och anpassa sitt anbud till de verkliga förhållandena i kommunen.

Läs remissvaret