Bortspolade vägar

De senaste dagarnas regnande har gjort att många vägföreningar drabbats av bortspolade vägar. Var snabb med att varna trafikanterna och åtgärda sedan skadorna.
  • Varna trafikanterna - antingen med trafikmärken eller avstängningar
  • Föreningar som har årligt bidrag från Trafikverket kan söka särskilt driftbidrag för att återställa vägen
  • Kontakta er utredare på Trafikverket 
  • Dokumentera skadorna, framförallt med bilder
  • REV-försäkringen täcker inte skador på vägen som orsakats av regn och vattenmassor