REV förordar digitala stämmor och poströstning

I ett remissvar till justitiedepartementet förordar REV lagstöd för att samfällighetsföreningar ska kunna hålla digitala stämmor och genomföra poströstning.

- I det framlagda lagändringsförslaget tillskrivs möjligheten att genomföra digitala stämmor genom stadgeändring, säger REVs ordförande Uno Jakobsson.

Coronapandemin visade att det kan uppstå situationer när det inte ens är möjligt att hålla föreningsstämma med fysiskt deltagande. Och hur ska då föreningsstadgar kunna ändras? REV förordar därför att det borde ges lagstöd för digitala stämmor och även poströstning vid samfällighetsföreningars stämmor oavsett den möjlighet till eget regelverk genom stadgeändring som finns i förslaget.

REVs remissvar till justitiedepartementet