Boappa är nu tillgängligt för REVs medlemmar

Boappa är en ny tjänst som nu är tillgänglig kostnadsfritt under ett år för REVs medlemmar.

Appen Boappa kan användas för intern kommunikationen i samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar, dels inom styrelsen och dels mellan styrelsen och övriga medlemmar.

I appen kan man dela dokument, informerar varandra och har också möjlighet att hantera bokning av gemensamma faciliteter. Till appen kan också kopplas bland annat hemsida och möjlighet för medlemmarna att göra felanmälningar till styrelsen.

Boappa är nu tillgänglig kostnadsfritt under ett år för REVs medlemmar.

Boappa är en del av SBAB:s tjänster.

Läs mer om erbjudandet