Besök hos Riksdagens Trafikutskott

I veckan hade REV:s Christer Ångström ett mycket givande möte med Ulrika Heie, ordförande i Trafikutskottet.

Ämnen som diskuterades var bland annat de skador på vägnätet som den senaste tidens skyfall har en orsakat och vi redovisade vår skrivelse till landsbygds- och infrastrukturdepartementet där vi lämnat förslag till hur staten på ett snabbt sätt, genom den så kallade Västmanlandsmodellen, skulle kunna bistå de enskilda väghållare som drabbats.

Vid mötet diskuterades även REV:s remissvar på ett förslag på ändring av ett EU-direktiv om vägfordons mått och vikt.

Läs mer i vårt nyhetsarkiv om de olika ämnena som togs upp:

Hjälp för skyfallsskador

Remissvar om vägfordons mått och vikt