Avslag i nya momsfrågan

Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje i momsfrågan och "avslog" ansökan från de två enskilda väghållare som begärt prövning av Skatteverkets ställningstagande att samfällighetsföreningar ska momsregistreras.

Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan står sig i Skatterättsnämnden. REV rekommenderar därmed samtliga medlemmar med en uttaxering överstigande 80.000 kr exklusive moms att registrera sig för moms hos Skatteverket.

Tag del av den samlade informationen om nya momsfrågan