Gå REV-kurs i höst

Nu har vi bestämt kursprogrammet för hösten. Grundkursen i kurslokal hålls i Tällberg, Linköping, Säffle och Falkenberg. Fördjupningskursen i kurslokal hålls i Jönköping och Stockholm. Det blir också ett antal kurstillfällen digitalt via Teams.

Bokning av kurserna görs på Kurser & Event där även mer information finns.

OBS - Tänk på att inloggning krävs för att få REV:s rabatterade medlemspris.

Kan du svaret på de här frågorna:
• Hur stort är vägområdet?
• Vilka punkter måste finnas med på dagordningen vid årsmötet?
• Vad gäller om man vill sätta upp fartgupp?
• Vad händer om stämmobeslut överklagas?
• Vilka lagar styr en vägförenings verksamhet?
• Hur tjockt bör slitlagret vara?
• Vilka vägmärken får föreningen själv bestämma om?
• Hur gör man för att ändra stadgarna?

Tvekar du som styrelseledamot i en vägförening över svaren?
De här och många fler frågor besvaras på REV:s grundkurs.