Synpunkter om Öppna Data

REV fortsätter att arbeta för att förbättra för de enskilda väghållarna. Nu framför vi våra synpunkter om öppna data till Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen.

REV fortsätter agera för förenklingar och förbättringar för de enskilda väghållarna. Nu senast genom en skrivelse till Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen om öppna data i början av juni. REV tar särskilt upp de positiva effekter detta kommer ha för enskild väghållning om det görs på rätt sätt.
Läs brevet till Lantmäteriet i sin helhet