REV föreslår ändringar till Justitiedepartementet

Justitiedepartementet har tagit fram förslag till förlängning av den tillfälligt lagen om undantag för att underlätta genomförandet av stämmor (2020:198).

Då REV har fått många frågor från våra medlemsföreningar om hur de ska agera när det gäller sina årsmöten vill riksförbundet komma med förslag till departementet.

REV har i huvudsak två synpunkter som i korthet lyder så här:

1. Den rubricerade lagen bör med hänsyn till rådande förhållanden och den osäkerhet som finns vad gäller Coronavirusets fortsatta spridning förlängas till åtminstone 2021-12-31.

2. Det undantag som ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar erhållit vad gäller möjligheten till poströstning på stämma bör också ges samfällighetsföreningar.

Läs skrivelsen i sin helhet