REV och LRF gör gemensam framställan till Trafikverket

REV lyfter fram viktiga frågor som rör enskild väghållning och tillsammans med LRF har riksförbundet skapat en bra plattform att lyfta fram vårt budskap.

Tillsammans med LRF har REV lyft fram viktiga frågor till Trafikverket inför deras underlag för kommande infrastrukturplanering som myndigheten har fått uppdrag av regeringen att ta fram. REV lyfter fram viktiga frågor som rör enskild väghållning och tillsammans med LRF har riksförbundet skapat en bra plattform att lyfta fram vårt budskap.

- Nu är det viktigt att det höjda anslaget för enskild väghållning permanentas, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. Många av våra medlemsföreningar ser bland annat behov av att förstärka bärigheten i sina vägar för att möta kraven på tyngre fordon som nya BK4 ställer.

Även frågor som ändrade krav i upphandlingar av vinterväghållning samt samarbete rörande beläggningsarbeten är exempel på åtgärder som REV och LRF lyfter fram till Trafikverket.

Läs den gemensamma skrivelsen