Ingen kursverksamhet i höst

REV har beslutat att inte bedriva någon kursverksamhet under hösten 2020.

Det rådande läget med Covid-19 gör att riksförbundet väljer att inte utsätta kursdeltagare eller kursledare från REV och Trafikverket för smitta.

Även våra Öppna Hus ställs in under resten av året.

REV tittar istället på olika digitala lösningar, vilka och på vilket sätt det ska bedrivas är inte klart ännu.

Tills dess så hittar ni all vår information på vår hemsida, främst när ni loggar in på Medlemssidorna, läser REV-Bulletinen eller tittar på vår Youtube-kanal eller om ni kontaktar någon av våra experter.

Medlemssidorna
REV-Bulletinen
REVs Youtube-kanal

Vi ser fram emot att kunna öppna mer verksamhet nästa år, med siktet inställt på en lyckad Förbundsstämma i mars 2021!