Artikelserie om andelstal

Vad är ett andelstal, vem bestämmer det, varför ser fördelningen ut som den gör och hur kan vi påverka vår vägförenings andelstal är exempel på frågor om andelstal som publicerats i REV Bulletinen.

Den absolut vanligaste frågan som REVs lantmätare får på sitt bord gäller andelstal i en vägsamfällighet. Vad är ett andelstal, vem bestämmer det, varför ser fördelningen ut som den gör och hur kan vi påverka vår vägförenings andelstal är exempel på frågor. I REV Bulletinens skrev REVs tidigare lantmätare Monica Lagerqvist Nilsson en artikelserie i två delar, som vi nu har slagit ihop till en.

Läs hela artikelserien