Ändringar i lagen om förvaltning av samfälligheter

Snart blir det möjligt att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret elektroniskt.

Från den 1 juli i år skedde en del ändringarna i lagen om förvaltning av samfälligheter. En samfällighetsförening som är registrerad vid ikraftträdandet är skyldig att anmäla personnummer för sina ledamöter m.fl. i samband med nästkommande ändringsanmälan eller, om ingen ändringsanmälan skett innan dess, senast den 31 december 2021.

Ändringarna i lagen om förvaltning av samfälligheter gör det möjligt att göra elektronisk ansökan om registrering av samfällighetsförening samt elektronisk anmälan av de uppgifter som ska registreras i samfällighetsföreningsregistret (dvs. ny styrelse m.m.). Samtidigt införs det krav på att även personnummer till ledamöter, suppleanter (även detta nytt krav i förslaget) och firmatecknare anmäls för registrering. Detta behövs för att det ska bli en säker hantering av ansökningar och anmälningar som görs elektroniskt och för att man ska kunna använda sig av e-legitimation för att identifiera sig. Kravet på personnummer väntas även höja registrets kvalitet och skapa bättre förutsättningar att motverka kapning av föreningar genom att identiteten på den som ansöker om registrering kan fastställas på ett säkrare sätt.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida