Styrelsen

REVs styrelse

Uno Jakobsson, ordförande

Christer Ångström, vice ordförande, regionansvarig väst

Claes Henckel, ledamot

Malin Ohlsson, ledamot, regionansvarig syd

Jan Ellström, ledamot

Maria Sigfridsdotter, ledamot, regionansvarig öst

Johan Granlund, suppleant, regionansvarig norr

Karin Andersson, suppleant

Anna Johansson, suppleant

Jacob Almsköld, suppleant

Revisorer

Josefine Fors, auktoriserad revisor från Grant Thornton

Torsten Billing

Valberedning

Margareta Vikgren, sammankallande

Lars Backman

Huvudsysselsättning samt sidouppdrag för förtroendevalda

Uno Jakobsson

Advokat och delägare Optimus Advokatbyrå AB

 • Styrelseledamot Kringelfjordens SFF, Älvdalen (Dalarna)
 • Ordförande Farsta Slottshages SFF, Värmdö (Stockholm)

Christer Ångström

Pensionär – tidigare jurist på Skatteverket

 • Förtroendeuppdrag i Kärrbackstrands SFF, Torsby (Värmland)

Claes Henckel

Pensionär – tidigare ekonomichefs och VD befattningar inom Esseltekoncernen och Dun & Bradstreet UK

 • Styrelseledamot Grönshults VSF, Vimmerby (Kalmar)
 • Styrelseledamot Idhult - Tyresbos VSF, Vimmerby (Kalmar och Östergötland)
 • Styrelseledamot Sjöforsvägens VSF, Vimmerby (Kalmar)
 • Ordförande Vimmerby Landsbygdsråd
 • Ordförande Rumskulla Sockenförening

Malin Ohlsson

Arbetar med affärs- och kundutveckling på PSK Syd AB (anläggningshantering) samt bedriver ledarskapsutbildning på både person-och gruppnivå

 • Under åren 2009-2019 styrelseledamot i Saxtorps SFF (Skåne)

Jan Ellström

Pensionär – tidigare arbetat som egen företagare inom marknadsföring och information samt som butikschef för Rajala Pro Shop (foto)

 • Sälj- och supportansvarig för programmet webbväg som ägs av Doctech Systems AB
 • Ordförande Fastighetsföreningen Eknäsvägarna u.p.a, Nacka (Stockholm)
 • Under mer än 25 år ordförande i Björknäs Vägförening, Nacka (Stockholm)

Maria Sigfridsdotter

Arbetar med kommunikation och försäljning på Nobless Marin AB

 • Ordförande Stora Koviks Vägförening, Värmdö (Stockholm)
 • Ordförande Toivovägens Vägförening, Värmdö (Stockholm)
 • Ledamot Nobless Marin AB, båtförsäljning och verkstadstjänster inom marin verksamhet
 • Ledamot HBM teknikgruppen AB fastighetsförvaltning och konsultverksamhet
 • Ledamot Kajen Invest AB, fastighetsutveckling
 • Ledamot Stiftelsen Lagnövallens som äger och förvaltar fastigheter med grönområde och skolbyggnader på Värmdö samt ägare till Antistilla AB
 • Suppleant JML utveckling AB
 • Suppleant Hammarby Slussbassänger AB

Johan Granlund

Vägteknikansvarig för Hitachi Energy AB
Konsult och Lärare i vägteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vid Asfaltskolan

 • Ordförande Bäsna VSF, Gagnef (Dalarna)
 • Kongressledamot för Riksförbundet M Sverige (f.d. Motormännen)
 • Vice ordförande i den ideella föreningen Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhetsarbetet (www.veta.se)

Karin Andersson

Advokat och delägare i Lindhés Advokatbyrå AB

Anna Johansson

Traditionshantverkare och fil mag i kulturvård samt driver Vistaholms Byggnadshantverk och en gård med jord- och skogsbruk

 • Ordförande Vistaholms VSF, Falköping (Västra Götaland)
 • Ledamot i styrgruppen för Småskalig virkesförädling på Biologiska yrkeshögskolan (Svenljunga)
 • Ledamot i Specialträ , Ekonomisk förening för förädling av virke (Vetlanda)

Jacob Almsköld

Arbetar som redovisningskonsult och driver sedan ett antal år verksamheten som egen företagare

 • Sedan 2011 styrelseledamot i Hofterups VF (Skåne)

Torsten Billing

Civilekonom - arbetar med projektledning inom Volvo AB