Styrelsen

REVs styrelse

Uno Jakobsson, ordförande

Mikael Näslund, vice ordförande, regionansvarig norr

Christer Ångström, andre vice ordförande, regionansvarig väst

Claes Henckel, ledamot

Malin Ohlsson, ledamot, regionansvarig syd

Jan Ellström, ledamot

Maria Sigfridsdotter, suppleant, regionansvarig öst

Johan Granlund, suppleant

Karin Hammarlund, suppleant

Anna Johansson, suppleant

Revisorer

Josefine Fors, auktoriserad revisor från Grant Thornton

Torsten Billing

Valberedning

Margareta Vikgren, sammankallande

Lars Backman