Styrelsen

REVs styrelse

Uno Jakobsson, ordförande

Mikael Näslund, vice ordförande, regionansvarig norr

Christer Ångström, andre vice ordförande, regionansvarig väst

Claes Henckel, ledamot

Malin Ohlsson, ledamot, regionansvarig syd

Jan Ellström, ledamot

Maria Sigfridsdotter, suppleant, regionansvarig öst

Johan Granlund, suppleant

Karin Andersson (f.d. Hammarlund), suppleant

Anna Johansson, suppleant

Revisorer

Josefine Fors, auktoriserad revisor från Grant Thornton

Torsten Billing

Valberedning

Margareta Vikgren, sammankallande

Lars Backman

Huvudsysselsättning samt sidouppdrag för förtroendevalda

Uno Jakobsson

Advokat och delägare Optimus Advokatbyrå AB

 • Styrelseledamot Kringelfjordens SFF, Älvdalen (Dalarna)
 • Ordförande Farsta Slottshages SFF, Värmdö (Stockholm)

Mikael Näslund

Lärare på Naturbruksgymnasiet i Ljusdal

 • Ordförande för Älvåsenvägarnas SFF, Nordanstig (Gävleborg)
 • Styrelseledamot LRF Gävleborg
 • Driver ett aktivt skogsbruk och har i samband med detta byggt ett antal egna skogsbilvägar

Christer Ångström

Pensionär – tidigare jurist på Skatteverket

 • Förtroendeuppdrag i Kärrbackstrands SFF, Torsby (Värmland)

Malin Ohlsson

Arbetar med affärs- och kundutveckling på PSK Syd AB (anläggningshantering) samt bedriver ledarskapsutbildning på både person-och gruppnivå

 • Under åren 2009-2019 styrelseledamot i Saxtorps SFF (Skåne)

Claes Henckel

Pensionär – tidigare ekonomichefs och VD befattningar inom Esseltekoncernen och Dun & Bradstreet UK

 • Styrelseledamot Grönshults VSF, Vimmerby (Kalmar )
 • Styrelseledamot Idhult - Tyresbos VSF, Vimmerby ( Kalmar o Östergötland )
 • Styrelseledamot Sjöforsvägens VSF, Vimmerby ( Kalmar )
 • Ordförande Vimmerby Landsbygdsråd
 • Ordförande Rumskulla Sockenförening
 • Ordförande Bostadsrättsföreningen Kungsbacken 11

Jan Ellström

Pensionär – tidigare arbetat som egen företagare inom marknadsföring och information samt som butikschef för RajalaPro Shop (foto)

 • Sverigerepresentant för programmet Webbväg utgivet av Matriset AB
 • Ordförande Fastighetsföreningen Eknäsvägarna u.p.a, Nacka (Stockholm)
 • Under mer än 25 år ordförande i Björknäs Vägförening, Nacka (Stockholm)

Maria Sigfridsdotter

Kommunikations- och marknadschef på H2M Sverige AB (fastighetsdrift och förvaltning)

 • Ordförande Stora Koviks Vägförening, Värmdö (Stockholm)
 • Ordförande Toivovägens Vägförening, Värmdö (Stockholm)
 • Ledamot Stiftelsen Lagnövallen
 • Ledamot HBM teknikgruppen AB
 • Ledamot Hammarby Slussbassänger AB
 • Suppleant H2M Fastighetsteknik AB samt i H2M Sverige AB
 • Suppleant JML utveckling AB

Anna Johansson

Traditionshantverkare och fil mag i kulturvård. Driver Vistaholms Byggnadshantverk och en gård med jord och skogsbruk

 • Ordförande Vistaholms VSF, Falköping (Västra Götaland)
 • Ledamot i styrgruppen för Småskalig virkesförädling på Biologiska yrkeshögskolan (Svenljunga)
 • Ledamot i Specialträ , Ekonomisk förening för förädling av virke (Vetlanda)

Karin Andersson (f.d.Hammarlund)

Advokat och delägare i Lindhés Advokatbyrå AB

Johan Granlund

Konsult och Lärare i vägteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vid Asfaltskolan

 • Vice ordförande Bäsna VSF, Gagnef (Dalarna)
 • Kongressledamot för Riksförbundet M Sverige (f.d. Motormännen)
 • Vice ordförande i den ideella föreningen Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhetsarbetet (www.veta.se)

Torsten Billing

Civilekonom - arbetar med projektledning inom Volvo AB