Styrelsen

REVs styrelse

Johan Granlund, suppleant

Claes Henckel, ledamot

Lars Olin, ledamot, regionansvarig syd

Jan Ellström, ledamot

Uno Jakobsson, ordförande

Malin Ohlsson, ledamot

Karin Hammarlund, suppleant

Anna Johansson, suppleant

Maria Sigfridsdotter, suppleant, regionansvarig öst

Mikael Näslund, vice ordförande, regionansvarig norr

Christer Ångström, andre vice ordförande, regionansvarig väst

Revisorer

Josefine Fors, auktoriserad revisor från Grant Thornton

Torsten Billing

Valberedning

Margareta Vikgren, sammankallande

Lars Backman