Historia

Några viktigare årtal i REVs historia.

1949 - REV: s föregångare, Länsförbundet för enskild väghållning i Stockholm, bildas

1968 - REV bildas; förbundets styrelse bestod av bland annat av ordförande Arne Eidlerth och vice ordförande advokaten Robert Nydahl

1980 - Förbundet har 204 medlemmar vid stämman; kansliet som bemannas av de förtroendevalda får plats i köket till advokaten Nydahls kontor.

1995 - Elwe Nilsson väljs till ordförande efter Arne Eidlerth. Antalet medlemmar uppgår till 2.685 vid förbundsstämman i september.

1996 - Förbundet anställer sin första kanslist.

2000 - Antalet medlemmar har vuxit till 5.540 när förbundet har stämma.

2001 - Förbundet byter namn från Riksförbundet Enskild Väghållning till det nuvarande Riksförbundet Enskilda Vägar

2005 - Stadgarna ändras så att endast de som är väghållare för enskilda vägar kan vara medlemmar (de kommuner och privatpersoner som dittills varit medlemmar får därmed inte förnya sina medlemskap) Verksamhetsperioden justeras till att omfatta 2 år.

2007 - Sven Ivarsson väljs till ordförande.

2010 - Kansliet med fyra anställda leds av en kanslichef.

2011 - Uno Jakobsson väljs till ordförande. Regionansvariga utses i de fyra regionerna Norr, Syd, Öst och Väst. Antalet medlemmar passerar 10.000!

2015 - Antalet medlemmar passerar 11.000 strax innan förbundsstämman i Borås, som är den mest välbesökta stämman i REV: s historia. Anders Östberg anställs som ny kanslichef.

2018 - REV lanserar en Youtube-kanal med informationsfilmer i ämnen som berör enskilda vägar.

Nutid - Förbundet har ett väl fungerande kansli med sju anställda, som leds av Anders Lundell. Verksamheten fungerar bra, alltid med medlemmarnas bästa i fokus. Varje år har vi ett 30-talars kurser runt om i landet, och digitalt. Medlemstidningen REV Bulletinen ges ut fyra gånger per år.