Månadsbrev

REV utkommer med ett månadsbrev 10 gånger per år (sommaruppehåll under juli och augusti). I månadsbrevet tar vi upp aktuella nyheter som rör väghållningen i Sverige. Månadsbrevet är gratis.

Medlemmar anmäler sig via hemsidan under "Medlemssidor" / "Föreningsadministration" / "Styrelse"

Icke medlemmar mejlar sin e-postadress till kansliet@revriks.se

Utgivna nyhetsbrev

2022

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

2021

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

2020

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

November

December

2019

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

2018

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December