Månadsbrev

REV utkommer med ett månadsbrev 10 gånger per år (sommaruppehåll under juli och augusti). I månadsbrevet tar vi upp aktuella nyheter som rör väghållningen i Sverige. Månadsbrevet är gratis.

Medlemmar anmäler sig via hemsidan under "Medlemssidor" / "Föreningsadministration" / "Styrelse"

Icke medlemmar mejlar sin e-postadress till kansliet@revriks.se

Utgivna nyhetsbrev

2023

Januari

Februari

Februari – EXTRA om nya momsfrågan

Mars

April

Maj

Juni

September

September – EXTRA om skyfallsskador

2022

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

September

Oktober

November

December

2021

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

OBS - Tänk på att länkar i äldre månadsbrev kanske inte längre fungerar eftersom källan som pekas ut kan ha tagits bort. Vi har ingen möjlighet att ändra gamla länkar i månadsbreven i efterhand.

2020

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

November

December

2019

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

2018

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December

2017

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December