Information om GDPR

Lagrade personuppgifter hos REV

Information om lagrade personuppgifter i behandlingen med dataskyddsförordningen (GDPR).

Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar för att ge bra service till sina medlemsföreningar. Medlemskapet i REV ligger på föreningsnivå, inte personnivå. För att verksamheten i REV ska fungera behöver förbundet namn och adressuppgifter till minst en person i styrelsen i respektive medlemsförening. REV lagrar personuppgifter för dessa personer i REVs medlemsregister och servrar.

Det är respektive medlemsföreningens styrelse som själv väljer vilka personer som ska finnas med i REVs medlemsregister. Nya uppgifter kan läggas in i medlemsregistret dels genom inloggning med föreningens medlemsnummer och lösenord på REVs hemsida, dels genom kontakt med REVs kansli. Lagring av personuppgifter på REVs servrar sker också i samband med kontakter med REVs kansli eller deltagande i REVs arrangemang.

Personuppgifter som kan lagras

De personuppgifter som kan lagras är:

 • Föreningstillhörighet (lagras alltid)
 • Namn (lagras alltid)
 • Utdelningsadress
 • Postadress
 • Mejladress
 • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
 • Roll i föreningen
 • Särskilda önskemål
 • Prenumerationer från REV (t.ex. nyhetsbrev och Bulletinen)
 • Uppgifter kopplade till deltagande i REVs kurser & event
 • Foton från REVs kurser & event

Syfte med lagringen

Syftet med lagringen av personuppgifter är att kunna:

 • Informera om medlemskapet
 • Avisera medlemsavgiften
 • Skicka REV Bulletinen och nyhetsbrev
 • Tillhandahålla medlemsservice och rådgivning via telefon och mejl
 • Bjuda in till kurser & event
 • Kalla till förbundsstämma
 • Informera om enskild väghållning
 • Informera och kommunicera via hemsida och sociala medier
 • Sprida annan information som förbundet anser vara av intresse för enskilda väghållare

Frågor

Frågor angående vår lagring av dina personuppgifter eller dataskyddsförordningen (GDPR) kan ställas till REVs kansli på kansliet@revriks.se eller 08-20 27 50.