Är Bulletinen nr 2/2024 ute nu?

Blir du den förste att läsa nya numret av Bulletinen i pappersform? När Postnord numera inte delar ut posten varje vardag blir det sårare för oss att ange en utgivningsdag, men kanske hör just du till dem som får tidningen i brevlådan först. Och förresten, du använder väl Vägopedia? Läs mer...

Här är en del ur innehållet:

  • Styrelsearbetet – ibland ingen dans på rosor!
  • Skatteverkets bedömning var fel
  • Fick du fakturan med brev?
  • Frönäsvägen – mat och husrum för våra pollinerare
  • Utdrag ur Vägopedia: Kronofogden
    Du använder väl Vägopedia?

Här kan du läsa den digitala versionen av Bulletinen:

Som PDF
eBULLETINEN