REV deltar på Transportforum

Transportforum hålls i Linköping 17–18 januari 2024. Då samlas forskare, offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur till två dagar av kunskapsutbyte och nätverkande. REV deltar för 10:e gången på denna mässa.

REV deltar för 10:e gången på denna mässa med egen monter och knyter kontakter med politiker och andra beslutsfattare.

- Det brukar vara mycket givande och ge oss möjligheter att verka för förbättrade villkor för alla som sköter enskilda vägar, säger Christer Ångström som är REV:s regionansvarige Väst och ansvarig för förbundets deltagande på mässan.

Infrastrukturminister Andreas Carlson och VTI:s generaldirektör Tomas Svensson talar vid inledningssessionen som drar i gång konferensen i Linköping Konsert & Kongress klockan 10:00.

VTI Transportforum

På onsdagsmorgonen förbereds montern och Christer Ångström, Bengt Johansson och Sandra Naenfeldt är redo att ta emot besökare. I montern kan deltagarna diskutera bland annat gemensamhetsanläggningar, förvaltning och utvecklingsfrågor kopplade till enskilda vägar.

Två representanter från Region Östergötland besöker REV-montern.

Christer Ångström samtalar med infrastrukturminister Andreas Carlsson, som med intresse antecknar.