Uppdaterad Corona-information

Nedanstående rekommendationer är inte längre aktuella från och med 2021-09-29.

Med anledning av den nya pandemilagen och begränsningsförordningen som har börjat gälla 10 januari så har REV uppdaterat sin information om att hålla föreningsstämmor i Corona-tider.

REVs rekommendation gällande stämmor är i dagsläget att antingen skjuta upp dessa om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Corona-informationen beskriver hur ni kan agera om ni inte kan genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar. Det finns också svar på de vanligaste frågorna.

Tillägg 30 juni 2021: Efter att ha tagit del av den senaste uppdateringen från Regeringen och Folkhälsomyndigheten är REVs slutsats att förutsättningarna för föreningsstämmor ändras från 1 juli så att max 50 personer kan delta vid föreningsstämma inomhus (istället för den tidigare gränsen 8 personer). I övrigt kvarstår REVs tidigare rekommendationer.

Tillägg 29 september 2021: Från och med 2021-09-29 finns i princip inga restriktioner kvar som påverkar genomförande av föreningsstämmor.

Läs den uppdaterade Corona-informationen
Ladda ner mallen för fullmakt med viljeyttring
Frågor & Svar - stämma i Corona-tider