Ersättningsfrågor uppmärksammas i Riksdagen

Justitieminister Morgan Johansson har nu besvarat frågan.

Hur stor ersättning som en fastighet som ska inträda i en samfällighetsförening ska betala kan variera beroende på hur anslutningen görs. Den problematiken uppmärksammas nu i Riksdagen.

Reglerna för hur ersättning ska betalas styrs av anläggningslagen och det kan med nuvarande tillämpning bli olika belopp beroende på hur beslutet fattas. REV har i kontakter med olika riksdagspartier påpekat att detta leder till problem och orättvisor.

Justitieminister Morgan Johansson svarade 2021-10-27 bland annat:

"Det förslag från Riksförbundet Enskilda Vägar som Larry Söder nämner bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Förslaget innebär bl.a. att reglerna om ersättning i anläggningslagen ska göras dispositiva. Det är ännu för tidigt att säga något om vad beredningen av förslaget kommer att resultera i."

Läs mer på riksdagen.se
(det skriftliga svaret finns i sin helhet efter frågeställningen)