Samarbetet med Länsförsäkringar Bank fortsätter

Det lyckade samarbetet med Länsförsäkringar Bank om medlemslån fortsätter. Både banken och REV tycker det har fungerat mycket bra under den nu avslutade försöksperioden. Det kan konstateras att väldigt många REV-medlemmar har hunnit få finanseringshjälp sedan samarbetet inleddes i december 2020. Lån till REV-medlemmar i hela landet förmedlas av Länsförsäkringar Bank i Uppsala.

REVs ordförande, Uno Jakobsson, är glad över att försöksperioden nu övergår i fasta rutiner:
- REVs förhoppning är att medlemmar som är i behov av lånefinansiering ska finna det enkelt och smidigt att låna och att det kan ske till bra villkor. I Länsförsäkringar Bank har förbundet funnit en samarbetspartner som på ett fint sätt har visat att de kan svara upp mot dessa förväntningar.

Lovisa Ahlin, Länsförsäkringar Bank, berättar vad som hänt sedan samarbetet inleddes:

- Vi har fått in många förfrågningar, främst gäller det lån till vägförbättringar och underhåll av vägar. Även brorenoveringar har förkommit. Det visade sig finns ett stort intresse för våra lån och vi är glada att ha kunnat hjälpt föreningarna att komma vidare med sina projekt, säger hon och fortsätter:

- På LF Uppsala är vi mycket nöjda med REV-samarbetet och vi har en löpande dialog kring hur vi kan utveckla samarbetet framöver.

Lovisa berättar vidare att det numera är två personer som jobbar med REVs medlemslån inom banken och att man har förbättrat rutinerna för att hantera alla ansökningar på ett effektivt sätt. Det är hon själv och medarbetaren Fredrik Albrektsson som handlägger ansökningarna. Och för att underlätta kontakten med alla föreningar har vi har öppnat en mejllåda där vi tar emot föreningarnas ansökningar, vi kollar av mejlen dagligen. Mejladressen är: rev.uppsala31@lansforsakringar.se

Läs mer om hur det går till att ta ett lån hos Länsförsäkringar Bank

Låna pengar i bank