Ingen ändring i Corona-råd för stämmor

Efter att ha tagit del av informationen efter Regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens 27 maj är REVs slutsats att förutsättningarna för föreningsstämmor inte ändras 1 juni.

Samma regler som tidigare fortsätter att gälla, och därmed har REV samma råd för genomförande av stämmor.

REVs råd om stämma i Corona-tider
Genomföra en stämma med fullmakter

Däremot lättas restriktionerna troligtvis för privata sammankomster 1 juli, och det påverkar föreningsstämmor. Vi får dock återkomma till det senare.