Corona - restriktionerna släpps

Denna information är från och med 2021-12-24 inte längre aktuell.

Från och med 2021-09-29 finns i princip inga restriktioner kvar som påverkar genomförande av föreningsstämmor.

Efter lättnaderna av restriktionerna 29 september ser REV inte att det finns något som begränsar möjligheterna att hålla en stämma på vanligt sätt. Det är med andra ord stadgar och omdöme för den praktiska hanteringen som får gälla.

De allmänna råd som finns kvar vänder sig främst till de som är ovaccinerade och de som visar sjukdomssymtom. Påpeka gärna det i kallelsen.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vad som gäller från och med den 29 september

Den tillfälliga lagen (2020:198) som ger ger möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter gäller till och med 2021-12-31, och någon ytterligare förlängning är inte aktuell. I den tillfälliga lagen är det endast §10 som är tillämplig för samfällighetsföreningar (resten av lagen gäller bolag och andra föreningsformer).