Varför heter ni så?

Under rubriken "Varför heter ni så?" berättar vi i Bulletinen, med våra medlemmars hjälp, om betydelsen eller historiken kring föreningsnamn som uppfattas som lite roliga eller sticker ut i mängden. Artikelserien startade i nr 1/2023 och återfinns på baksidan av tidningen, där i förkortad form.

Nr 3/2023:

Stora Pölsans SFF

En av vägarna i området på västra Hisingen är uppkallad efter fyren Stora Pölsan, som i sin tur fått sitt namn efter den lilla ön den står på. Tillsammans med ett mindre skär intill, Lilla Pölsan, kallas de för Pölsorna. Namnet finns på en karta från 1673. Ordet pölsa är dialektalt för ”korv” och syftar på att de avlånga skären på håll kan liknas vid två korvar.

Anna-Sara Skärnell, kassör

Nr 2/2023:

Julpsalmens Samfällighet

Vår samfällighet utgörs av små lokalvägar inom ett kvarter i ett bostadsområde söder om Stockholm. I området har alla kvarter namn med julanknytning, till exempel Julskinkan, Julklappen, Julgranen, Julbocken, Julstjärnan, Jullovet, Julkortet och Jultomten. Det är nästan bara kvarteret Lutfisken som inte börjar på Jul.

Anders Age, ordförande

Nr 1/2023:

Obbola Silverskatans VS

Obbola är en ö och samhälle vid Umeälvens utlopp. När jag växte upp på 60-talet så var det en badstrand långt ut på Obbolaön som kallades Silverskatan. "Ska vi ut och bada på Silvers?" sa vi ungdomar och då menade vi Silverskatan. Det var då en långgrund och väl underhållen badplats. Det är fortfarande den plats som avses med namnet. När vår vägförening bildades slutade vägen ute vid havet på Silverskatan.

Men varifrån kommer egentligen namnet Silverskatan som vår vägförening är döpt efter? Har inte hittat någon som forskat i detta ännu men i sin beskrivning över Umeå socken år 1800 av Umeåprästen Pär Stenberg, beskrivs "Silfwerskatan" som en granbeväxt stenbacke. Namnet "Skatan" är vanligt förekommande för olika platser. Det kommer från ordet skata/skate som betyder udde eller berg. När man tittar på generalstabskartan från 1908 kan man tydligt se konturen av den stenbacke som avsågs. Den ligger alldeles intill det låglänta strandområdet som förr var täckt av vatten och som övertagit namnet. På grund av landhöjningen så har förhållandena ändrats och man kan inte längre förstå att berget en gång i tiden varit en skate eller udde. Det är lätt att förledas att tro att namnet har något med fågeln skata att göra men det är inte troligt då skatan kallades för skira förr i tiden.

Då det gäller den första delen av namnet det vill säga "Silver" är det svårare att hitta några särskilda ledtrådar. En teori är att det var berget som glimmade som silver när solen låg på, en annan är att det skulle kunna ha med fisket att göra. Med ett grunt vatten till närmsta ö torde det varit lätt att lägga ut nät och få riklig och värdefull fångst. I Umeå finns till exempel bra åker som i gamla källor kallades för Guldskrinet.

Siw-Marie Nyman, ordförande