Sessioner & föredrag

Programmet på Vägdagen innehåller 16 olika föredrag i aktuella ämnen.

Under Vägdagen erbjuds ett antal olika sessioner med föredrag i intressanta och aktuella ämnen. Varje session består av två föredrag och en gemensam frågestund. En del sessioner hålls två gånger och andra en gång.

Programmet innehåller föredrag om bland annat ändring av andelstal, beläggningsfrågor, grusvägsunderhåll, slitageersättning, dagvattenhantering, föreningsekonomi, moms och annat styrelsearbete. Se hela programmet nedan.

Programmet för sessionerna på Vägdagen (pdf)

Aktuella sessioner

Aktuella sessioner och föredrag beskrivs nedan. När man väl är anmäld till själva vägdagen behövs det ingen särskild förhandsbokning för att delta i de olika föredragen, man kan bestämma på plats vilka man helst vill delta i.

Se tiderna för de olika sessionerna (pdf)

Nästa sida

Anmäl dig här