Panel med experter

Panelen är en frågestund med REV:s experter.

Knepiga frågeställningar besvaras av en panel med några av REV:s experter. Vi kommer att ta upp ett antal aktuella frågor inom olika områden, och det kommer att finnas möjlighet att ställa kortare följdfrågor.

Hela programmet för Vägdagen (pdf)

Nästa sida

Anmäl dig här