Förbundsstämma 2023

Förbundsstämman är endast öppen för REV:s medlemmar.

Vägdagen avslutas med REV:s förbundsstämma som börjar klockan 17:15. Förbundsstämman är endast öppen för REV:s medlemmar.

Kallelse, dagordning och andra handlingar till förbundsstämman presenteras på Medlemssidorna senast två veckor före stämma.

Tag del av handlingarna för förbundsstämman (blir en länk när handlingarna finns tillgängliga)

Till allt om Vägdagen