Vägdag 2023

Lördag 18 mars 2023 är det dags för REV:s Vägdag på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping. Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter för alla som sitter i en styrelse för en vägförening. Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Programmet beskrivs översiktligt här men det går att gå vidare och hitta mer information på undersidorna i menyn.

Hela programmet för Vägdagen (pdf)

Ett omfattande utbud

Vägdagen innehåller det mesta en enskild väghållare kan behöva. Ett omfattande program med olika sessioner med föredrag kompletteras med specialinbjudna företag som i utställningsdelen erbjuder sina produkter och tjänster.

Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar.

Gratis för medlemmar

Deltagandet är kostnadsfritt för REV:s medlemmar.

Anmäl dig här

Heldag eller från kl 11:00

Den gemensamma inledningen av Vägdagen hålls klockan 11:00 men för den som bor i närområdet eller övernattar från fredagen finns möjlighet att besöka fler sessioner med föredrag redan från klockan 08:50.

Lunch, förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Den som önskar boende bokar och betalar det på egen hand.

Läs mer

#revvägdag

Följ allt om Vägdagen via #revvägdag

REV:s förbundsstämma

Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Nästa sida

Anmäl dig här