Tidigare kurser

En bugg i vårt system gör att "Tidigare kurser" visas i alla tre kurstyperna, det är dock bara "Grundkurs online" som har genomförts under våren 2021.